Genel Sekreter V.

 

Dr. Mehmet CİNGÖZ

Genel Sekreter V.

 

01.04.1972 yılında Mersin ili Gülnar ilçesinde doğdu.İlk,Orta ve Lise Öğrenimini Mersin ili Gülnar ilçesinde tamamlayıp Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.

 

10.10.1993 yılında Kayseri ili Sarız İlçesinde Tabip olarak memuriyete başladı.1993-1996 yıllarında Kayseri ili Sarız ilçesinde Sağlık Grup Başkanı ve Başhekimi,1998 yılında Osmaniye ili İl Sağlık MüdürYardımcısı,1999-2004 yıllarında Osmaniye ili İl Sağlık Müdürü, 2004-2006 yıllarında Diyaliz Eğitimi ve Diyaliz Hekimliği,2006-2017 yıllarında Osmaniye ili İl Sağlık Müdürü,2017-2020 yıllarında Osmaniye  İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptı.

 

Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yaptığı süre içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen Hizmetiçi Eğitimlerden;Bilgi Güvenliği Eğitimi,Kalite Yönetimi Eğitimi,Temel Yaşam Desteği (CPR) Eğitici Eğitimi,Kişisel Gelişim Eğitimi,Yeni Doğan Yoğun Bakım Eğitimi,Aile Hekimliği Uyum Eğitimi,Sağlık Tesisleri Eğitimi,Mevzuat Yönetimi Eğitimi ve Muhakkiklik Eğitimlerini aldı.

 

Osmaniye İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı süre içerisinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 20.Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122.Maddesi gereği 3(üç)adet Takdirname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122.Maddesi gereği 2(iki) adet  Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

 

Görev yaptığı süre içerisinde çok sayıda 112 Acil Sağlık Hizmetleri  İstasyonları,Sağlık Evleri,Sağlık Ocakları,Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri,Verem Savaş Dispanserleri,50,100,150,250 ve 600Yataklı Devlet Hastaneleri Hizmet Binaları ile Sağlık Müdürlüğü İdari Kompleks Hizmet Binası (Bünyesinde Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası dışında Verem Savaş Dispanseri,Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi,Sağlıklı Hayat Merkezi,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu,İl Halk Sağlığı Laboratuarı Hizmet Binalarının birlikte olduğu  sağlık kompleksi) uygulama projelerinin hazırlık ve yapım süreçleri ile bu hizmet binalarının yapımı ile ilgili arsa tahsis işlemlerinin yanısıra projesi tamamlanan yapılar ile ilgili geçici  ve kesin kabul işlemlerini ve bu yapıların  hizmete açılması ile ilgili gerekli tıbbi cihaz ve diğer müştemilatların temini çalışmalarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürüttü.

 

 Osmaniye ilinde 2003-2004 yıllarında Birinci Basamak sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinde Sağlık Bilgi Otomasyon Sistemine geçilmesini sağlamış ve böylelikle Osmaniye’deki vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet kalitesi arttırılarak 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinesinde ülkemiz genelinde hastane öncesi sunulan sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti ile ilgili yapılan ankette Osmaniye ilinin birinci olmasına önemli ölçüde katkı sağladı.

 

Görev yaptığı yıllar itibariyle 1.ve 2.Basamak sağlık tesislerinde görevli personellerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her türlü özlük,disiplin iş ve işlemleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Harcama yetkilisi görevlerini yürüttü..

Evli ve 4 çocuk babası olup  Master düzeyinde tenis oynamaktadır.

Dr Mehmet CİNGÖZ 07.10.2020 tarihinde Çukurova Üniversitesinde Genel  Sekreter Vekili olarak göreve başladı.