Misyon-Vizyon

 

MİSYONUMUZ

 

Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, Üniversitemizin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, etkili bir performans yönetimi çerçevesinde iç ve dış paydaşlarla iletişimi oluşturmak ve üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmaktır.

VİZYONUMUZ

 

Ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olan Üniversitemizin ‘hizmet ve kalite’ anlayışı içinde yenilikçi, etik, insani ve çevreye duyarlı değerleri ile saygın ve önder olma bilinciyle çalışmalarını devam etmektir.